Proč Itálie a kde se ztratil František?

Mohlo by se zdát, že celý tenhle podnik má s Palackým pramálo společného a jediná souvislost je symbolická vzdálenost tisíc kilometrů s tisícikorunovou bankovkou, z které Palacký shlíží. Ale to by bylo málo. Hlavním motorem naší cesty na jih do Itálie je totiž odkaz na rok 1837, kdy se Palacký vydal na cestu do Říma studovat vatikánské archivy a hledat podklady pro své historické dílo Dějin národu českého v Čechách a v Moravě.

Palackého cesta do Itálie byla velmi významná, jak pro něho, tak pro nás
Čechy. S napětím ji tehdy sledovala celá česká inteligence. Jako úplně
prvnímu Čechovi se tenkrát podařilo prolomit bariéru a stalo se něco, co
se doposud v historii nikdy nestalo. Dostal se k informacím z
Vatikánského archívu. Jeho tříměsíční cestu financovali čeští a
moravští šlechtici a nejen cestu, i za poskytnuté informace z archívu se
platily velké peníze. Palacký si musel pro přístup k informacím z
Vatikánu zařídit spoustu doporučujících dopisů z nejvyšších míst, aby měl
šanci se tam dostat. Sice se nedostal až dovnitř, ale podařilo se mu
zařídit, žemu spisy nosili do domu k prefektovi archivu Marinimu, kde
Palacký přebýval. 

 

Samotná cesta do Říma Palackému trvala čtrnáct dní. Cestoval z Prahy přes Vídeň do italského Terstu listovním vozem, pak přes Padovu do Ferrary. Projel Boloň a přes Rimini pokračoval do Ancony. Dokonce s povozem překonávali hory, kde byl ještě sníh a několikrát zde i zapadli. Tady se jejich cestovní rychlost podstatně snížila, k tomu se jim rozlámal kočár. Následně se jim trasa prodloužila nebezpečnou objížďkou přes průsmyk Fossato. Z těch tou dálostí byl Palacký rozčarován, protože byl vystaven časové tísni. Do Říma vjel po dvoutýdenním cestování 4. dubna. Strasti jeho putování však měly být vyváženy množstvím římských sběrů pro české dějiny.

My při naší cestě nedojedeme sice až do Říma, ale symbolicky navážeme na část trasykolem města Rimini. Tady se tenkrát Palacký zaručeně pohyboval na koňském povoze taženým šesti koňmi, přičemž míjel malý stát v Itálii San Marino. Zde po tisících kilometrechnaší jízdy zakempíme, přespíme, ráno navštívíme San Marino a poté vyrazíme zpět kdomovu. Jedeme tedy letos symbolicky po stopách Františka Palackého studovat archivy do Itálie.

 
 
 
 
Close Menu